Ścieżka wokół Stęszewa

Ścieżka w formie pętli wytyczonej dookoła Stęszewa. Poprowadzona szutrami oraz drogami asfaltowymi. Na jej trasie ustawiono tablice informacyjne opisujące napotkane po drodze […]

Pętla Stęszewska

Odkrywa mało uczęszczane fragmenty Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prowadzi w całości drogami szutrowymi, często zapiaszczona […]