Ścieżka wokół Stęszewa

Ścieżka w formie pętli wytyczonej dookoła Stęszewa. Poprowadzona szutrami oraz drogami asfaltowymi. Na jej trasie ustawiono tablice informacyjne opisujące napotkane po drodze […]