Ścieżka wokół Stęszewa

Ścieżka w formie pętli wytyczonej dookoła Stęszewa. Poprowadzona szutrami oraz drogami asfaltowymi. Na jej trasie ustawiono tablice informacyjne opisujące napotkane po drodze […]

Pętla Puszczykowska

Najdłuższa ścieżka, spośród tras aktywnej trójki. Składa się z kilku mniejszych pętli. W większości przebiega lasami, z tego część wzdłuż […]

Pętla Mosińska

Bardzo popularna trasa wśród osób odwiedzających WPN. Prowadzi leśnymi szutrami, często zapiaszczona. Jako jedyna w parku, przebiega w sąsiedztwie czterech jezior […]

Pętla Stęszewska

Odkrywa mało uczęszczane fragmenty Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prowadzi w całości drogami szutrowymi, często zapiaszczona […]